Grad Biograd na Moru poziva na iskaz interesa za sufinanciranje projektne dokumentacije sunčanih elektrana

Splitsko - dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

Grad Biograd na Moru uputio je poziv informativnog karaktera kojim se prikupljaju podaci o broju zainteresiranih za sufinanciranje troškova izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe za postojeće obiteljske kuće. 

Pozivu se mogu odazvati vlasnici obiteljskih kuća s najviše 3 stambene jedinice.

Pravo na sredstva Grada ostvaruju:

  • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi
  • korisnici s prebivalištem na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno do trenutka predaje dokumentacije ili prije
  • ako mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građanina
  • korisnici koji podnesu Gradu Biogradu na Moru prijavu za dodjelu sredstava sufinanciranja pripreme projektne dokumentacije
  • korisnici koji prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Grada
  • korisnici koji nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru, Bošani d.o.o., Komunalcu d.o.o.
  • korisnici koji nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Republici Hrvatskoj
  • korisnici koji ispunjavaju i druge uvjete Poziva
  • korisnici koji sklope s Gradom Biogradom na Moru Ugovor o sufinanciranju

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije, pri čemu se po prijavi može ostvariti sufinanciranje za izradu glavnog projekta do 80% opravdanog troška izrade, ali ne više od 500,00 € po prijavi.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji potražite na službenoj web-stranici Grada Biograda na Moru.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani