Grad Crikvenica nudi poticaje za izradu projektne dokumentacije solarne elektrane

Splitsko - dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

9. kolovoza 2023. – Grad Crikvenica objavio je Javni natječaj za poticaje za izradu projektne dokumentacije solarnih elektrana u iznosu od 80%, dok ostatak od 20% iznosa sufinanciraju sami korisnici. 

Grad Crikvenica sufinancira izradu projektne dokumentacije za ukupno 20 obiteljskih kuća od čega će za svih 20 obiteljskih kuća biti izrađena cjelokupna projektna dokumentacija potrebna za prijavu na daljnje Javne pozive FZOEU RH za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama, dok će za 10 obiteljskih kuća biti izrađena cjelokupna projektna dokumentacija potrebna za prijavu na daljnje Javne pozive FZOEU RH za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. 

Prijaviti se mogu fizičke osobe, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljeni na toj adresi najkasnije 30 dana prije dana podnošenje prijave na ovaj Javni natječaj. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, te isti nije obvezan za ostale suvlasnike.

Rok prijave je do 5. rujna 2023.

Više informacija možete pronaći na web stranici Grada Crikvenice

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani