Grad Dubrovnik nudi poticaje za solare

Općina Štrigova nudi poticaje za solarne elektrane

Grad Dubrovnik uputio je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta te nabavu, instaliranje i ugradnju solarnih elektrana za kućanstva do 10 kW. Solarna elektrana se osim na kuću, može ugraditi i na pomoćni objekt, garažu, terasu ukoliko su na istoj katastarkoj čestici kao obiteljska kuća za koju se traži sufinanciranje.

Postojeća obiteljska kuća:

 • zakonita, izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog akta sukladno Zakonu o gradnji, koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost i ima bruto površinu manju ili jednaku 400 m2
 • u kojoj je više od 50% bruto površine namijenjeno za stanovanje
 • koja ima četiri stambene jedinice

Pravo na sredstva sufinanciranja ostvaruju punoljetne osobe uz ove uvjete:

 • punoljetni vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi
 • imaju prijavljeno prebivalište na adresi objekta na kojoj se sufinanciranje provodi najmanje godinu dana do dana objave ovog Poziva i koji ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se isti raspisuje
 • dostave dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji pod uvjetom da nije zaštićeno kulturno dobro i da se ne nalazi u zoni zaštite A
 • mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva
 • ispune prijavni obrazac za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova 
 • podnositelji prijava ne smiju imati dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema gradu Dubrovniku
 • prihvate ostale uvjete sukladno Pozivu
 • sklope s Gradom ugovor o sufinanciranju

Iznos sredstava sufinanciranja je 90% od nastalog troška (nastali trošak dokazuje se datumom izdavanja računa), ali ne više od 4.650 eura.

Pod opravdanim troškovima misli se na: troškove nabave, instalacije i ugradnje opreme solarne elektrane sukladno glavnom projektu.

Prijave se podnose 180 dana od dana objave Javnog poziva koji je bio 19. travnja 2024.

Više informacija potražite na web stranici Grada.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani