Grad Ivanić-Grad nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

Solarni paneli obasjani suncem

Grad Ivanić-Grad raspisao je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima, a sredstva su namijenjena fizičkim osobama koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća na kojima se planira ugradnja sunčane elektrane. Donacija može iznositi do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše 2.000 kuna. Sredstva se isplaćuju u dva dijela: 50% donacije nakon izrade i dostave glavnog projekta te 50% nakon ishođenja i dostave elektroenergetske suglasnosti HEP-a.

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

  1. Prebivalište na području Grada Ivanić-Grada i na adresi na kojoj se projekt provodi,
  2. Podmirene obveze poreza, prireza i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
  3. Podmirene sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu,
  4. Nije se primila potpora za isti trošak iz drugih javnih izvora.

Prihvaćaju se troškovi nastali nakon 1.3.2022. godine, a Poziv je otvoren do iskorištavanja namjenskih sredstava i najkasnije do 30.9.2022. godine. Prijave se pregledavaju po redu zaprimanja, a u slučaju odbijanja prijave, prijavitelj ima pravo podnijeti novu prijavu do krajnjeg datuma zatvaranja Poziva.

Za prijavu je potrebno predati sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Grada,
  2. obostrana preslika osobne iskaznice prijavitelja,
  3. potpisana izjava prijavitelja i suvlasnika (ako postoje),
  4. potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama (ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva),
  5. potvrda Grada Ivanić-Grada o podmirenim obvezama prijavitelja,
  6. preslika predračuna ili ponude za usluge izrade projektne dokumentacije.

Prijavni se obrazac s ostalom dokumentacijom može poslati poštom na adresu Grada Ivanić-Grad, predati na urudžbeni ured ili poslati elektroničkom poštom na adresu urudzbeni@ivanic-grad.hr s naznakom „Sunčane elektrane – Prijava za dodjelu donacija“.

Više informacija o Javnom pozivu Ivanić-Grada možete pročitati na poveznici: http://www.ivanic-grad.hr/clanci/2022/july/javni-poziv-za-sufinanciranje-izrade-glavnog-projekta-suncane-elektrane-u-kucanstvima/

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani