Grad Labin nudi poticaje za projektnu dokumentaciju i izgradnju solarne elektrane

Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Grad Labin objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije kroz koji nudi sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje solarnih elektrana na krovove obiteljskih kuća, kao i samu izgradnju solarne elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

Riječ je o pozivu koji se raspisuje već drugu godinu.

Cilj ovog javnog poziva je povećati korištenje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima te smanjiti režijske troškove kućanstava na području Grada Labina.

Planira se odobrenje 12 do 15 bespovratnih subvencija za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane u 2023. godini u maksimalnom iznosu do 1.400,00 EUR po korisniku.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 1. studenog 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na službenoj web stranici Grada Labina.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani