Grad Labin nudi poticaje za projektnu dokumentaciju, opremu i radove solarne elektrane

Solarni paneli obasjani suncem

Grad Labin raspisao je Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane kojim se planira odobrenje od 5 do 10 bespovratnih subvencija za sufinanciranje izrade glavnog projekta i ugradnje sunčane elektrane u iznos do 10.000 kuna po korisniku. Rok za podnošenje zahtjeva je do 1.11.2022. godine.

Pravo na sredstva Grada mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:
1. Vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
2. Prebivalište na adresi obiteljske kuće koja se nalazi na području Grada Labina,
3. Mjerno mjesto/priključak glasi na ime podnositelja zahtjeva.

Iznos bespovratnih financijskih sredstava koje podnositelja zahtjeva mogu ostvariti je do 50% vrijednosti troška izrade glavnog elektrotehničkog projekta, troška opreme i radova za sunčane elektrane, bez PDV-a, maksimalno do 10.000 kuna po korisniku. Prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali nakon objave Javnog poziva, osim troška izrade glavnog projekta čiji je opravdan trošak od 1.1.2022. godine.

Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva s popisom obvezne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, a pristigli se zahtjevi obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave. Preduvjet za isplatu sredstava na tekući račun prijavitelja je plaćeni račun za izradu glavnog projekta za sunčanu elektranu i/ili plaćeni račun za opremu i radove te dokaz o uplati navedenih računa.

Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore s posebnom dokumentacijom podnose se na adresu Gradske uprave, osobnom predajom u pisarnicu Grada Labina ili dostavom elektronskim putem na adresu patricija.terkovic@labin.hr.

Više informacija o Javnom pozivu Grada Labina možete pročitati na poveznici: http://www.labin.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-izrade-projektne-dokumentacije-opremu-i-radove-za-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima-na-podrucju-grada-labina-u-2022-godini

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani