Grad Opatija nudi sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane

Otvoren poziv za prijelaz poduzeća na energetski učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Grad Opatija objavio je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima na području Opatije. Cilj Javnog poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije te ušteda na potrošnju električne energije po kućanstvu na području Grada Opatije.

Prijaviti se mogu vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi i koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće te mjerno mjesto glasi na ime podnositelja prijave.

Podnositelji prijava mogu ostvariti sufinanciranje do 50% troška izrade glavnog projekta, a maksimalno do 500,00 EUR. Zahtjevi će se razmatrati prema redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na službenoj web-stranici Grada Opatije.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani