Grad Pazin nudi poticaje za izradu glavnog projekta solarne elektrane

Grad Vukovar nudi sufinanciranje obnovljivih izvora energije

7. rujna 2023. Zelena energetska zadruga (ZEZ), voditelj servisa za podršku u realizaciji solarnih elektrana u suradnji s Gradom Pazinom poziva građanke i građane Grada Pazina da se prijave na NATJEČAJ za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu.

Ovim natječajem Grad Pazin želi pomoći svojim sugrađanima da se na vrijeme pripreme i ostvare pravo na državnu subvenciju, obzirom da se na jesen očekuje Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama.

Prijavitelji kroz natječaj Grada Pazina mogu ostvariti:

  • Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u iznosu od 50%, kojim će on za nositelja prijave iznositi maksimalno 200,00 EUR (1.506,90 HRK);
  • Dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane izrađen i plaćen u 2023. godini u iznosu od 50%, maksimalno do 200,00 EUR (1.506,90 HRK).
  • Punu podršku u prijavi na nadolazeći javni poziv FZOEUza sufinanciranje ugradnje sunčane elektrane, a što uključuje administrativnu podršku te podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme.

Natječaj je otvoren za podnošenje prijava od 5. rujna do 1. prosinca 2023. godine. Rezultati Javnog poziva biti će objavljeni u roku od 15 dana od zatvaranja natječaja. 

Detalji natječaja kao i prijavni obrazac dostupni su na ovoj poveznici.

Za više informacija obratite nam se na:

  • solari@zez.coop ili radnim danom od 10 do 16 h na 01 2090 404
  • mohorovic@pazin.hr ili u radnom vremenu od 9 do 13 sati na 091 1624 007

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani