Grad Prelog nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

Splitsko - dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

20. srpnja 2023. – Grad Prelog nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane u kućanstvima u 2023. godini. Poziv je otvoren do iskorištenja previđenih sredstava, a najkasnije do isteka kalendarske godine. Svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu, a iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 225 eura.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju podnositelji zahtjeva koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi, imaju prebivalište na adresi na kojoj se projekt provodi, obračunsko mjerno mjesto glasi na ime podnositelja zahtjeva te imaju podmirena sva dugovanja prema Gradu.

Prijavu je moguće podnijeti elektroničkim putem, poštom ili osobno u prostorijama Grada. Više informacija o postupku provedbe Javnog poziva i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na web-stranicama Grada Preloga: https://www.prelog.hr/natjecaji/natjecaji-zakupi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-glavnog-projekta-solarne-elektrane-u-kucanstvima-u-2023-godini/a8043

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani