Grad Prelog nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

Solarni paneli obasjani suncem

Grad Prelog raspisao je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za kućanstva do 10 kW snage. Planira se odobrenje do 30 bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta sa subvencijom od 1.000 kuna. Rok za podnošenje prijava trajno je otvoren poziv do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine. Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a nepotpuni se zahtjevi neće razmatrati. Prihvatljivi su svi projekti izrađeni od 1.1.2022. godine.

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

  1. Vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, u obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
  2. Prebivalište na adresi obiteljske kuće,
  3. Obračunsko mjerno mjesto/priključak na mrežu glasni na ime podnositelja zahtjeva,
  4. Podmirene sve obveze prema Gradu Prelogu.

Korisnik je dužan podnijeti Prijavu za bespovratna sredstva na propisanom obrascu te dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju koja uključuje:

  1. Dokaz o legalnosti građevine – uporabna dozvola ili drugi odgovarajući akt,
  2. Dokaz vlasništva – zemljišno-knjižni izvadak,
  3. Suglasnost suvlasnika, ako je primjenjivo,
  4. Dokaz prebivališta – kopija osobne iskaznice,
  5. Dokaz da mjerno mjesto glasi na podnositelja (kopija računa, ugovora i dr.).

Preduvjet je za isplatu ostvarene subvencije plaćeni račun za izradu glavnog projekta i dokaz o uplati, a rok za izradu glavnog projekta iznosi 12 mjeseci od dana odobrenja sufinanciranja. Prijava se podnosi dostavom obvezne dokumentacije putem preporučene pošte, osobno na adresu Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu javnipoziv.FNE@prelog.hr pod nazivom „PRELOG – UKLJUČI SE U SUNCE 2022.“.

Više informacija o Javnom pozivu Grada Preloga možete pročitati na poveznici: https://www.prelog.hr/uprava/novosti/javni-poziv-za-sufinanciranje-izrade-glavnog-elektrotehnickog-projekta-fotonaponske-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima/a7370

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani