Grad Prelog nudi poticaje za izradu glavnog projekta solarne elektrane

Općina Štrigova nudi poticaje za solarne elektrane

Grad Prelog uputio je Javni poziv za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024.godini.

Planira se sufinanciranje 20 glavnih projekata u 2024. godini. Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2024. godine. Svaki prijavitelj na Poziv može dostaviti samo jednu prijavu, a iznos bespovratnih sredstava koje može ostvariti je 250,00 EUR.

 Korisnici bespovratnih sredstava Grada Preloga su fizičke osobe – građani koji:

  •  vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi, uz suglasnost svih suvlasnika,
  •  imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi,
  • obračunska mjerno mjesto/priključak na distribucijski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva,
  •  imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Gradu Prelogu.

 U sklopu Javnog poziva, obiteljska kuća je zgrada:

  • koja je zakonita, odnosno izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugogog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena te nije dograđivana ili mijenjena u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
  •  u kojoj je više od 50 % bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  •  koja ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

 Opravdani troškovi po ovom pozivu – Jedini prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva je glavni elektrotehnički projekt solarne elektrane sa svim potrebnim odobrenjima i suglasnostima, izrađen u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima te pravilima struke.

Korisnik je dužan podnijeti prijavu za bespovratna sredstva na propisanom obrascu koji je dio ove natječajne dokumentacije te priložiti sve tražene dokumente. Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada Preloga.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani