Grad Slavonski Brod nudi poticaje za izradu glavnog projekta solarne elektrane

Otvoren poziv za prijelaz poduzeća na energetski učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

25.8.2023. – Zelena energetska zadruga (ZEZ), voditelj servisa za podršku u realizaciji solarnih elektrana Na sunčanoj strani, u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom poziva građane i građanke Slavonskog Broda da se prijave na NATJEČAJ za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu.

Ova prilika dolazi ususret Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama koji se očekuje na jesen ove godine, čime Grad Slavonski Brod želi pomoći svojim građanima da se na vrijeme pripreme i povećaju šanse za ostvarivanje prava na državnu subvenciju. 

Prijavitelji kroz Natječaj Slavonskog Broda mogu ostvariti:

  •  Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u iznosu od 80%, kojim će on za nositelja prijave iznositi 85 EUR (640,43 HRK);
  • U slučaju interesa uspješno ocijenjenog prijavitelja, punu podršku u prijavi na nadolazeći javni poziv FZOEU za sufinanciranje ugradnje sunčane elektrane, a što uključuje administrativnu podršku te podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme.

Natječaj je otvoren za podnošenje prijava od 28. kolovoza do 18. rujna 2023. godine. Grad Slavonski Brod osigurao je sredstva za sufinanciranje izrade 30 glavnih projekata. 

Cjelokupne uvjete i upute za sudjelovanje u Natječaju, zajedno s prijavnom dokumentacijom, nađite na ovoj poveznici.

Za više informacija, molimo obratite nam se na:

  • Zelena energetska zadruga – solari@zez.coop ili radnim danom od 10 do 16 h na 01 2090 404
  • Grad Slavonski Brod – ivana.petrinjak@slavonski-brod.hr ili radnim danom od 07 do 15 h na 035 217 073

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani