Grad Umag nudi poticaje za projektnu dokumentaciju solarne elektrane

Otvoren poziv za prijelaz poduzeća na energetski učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

20. srpnja 2023. – Grad Umag nudi poticaje za projektnu dokumentaciju solarne elektrane. Uz glavni projekt, predmet sufinanciranja je i izrada energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu.

Izrada energetskog certifikata i izvješća sufinancira se s 50%, a najviše do 200 eura. Izrada glavnog projekta sufinancira se s 50%, a najviše do 400 eura. Zahtjevi će se razmatrati prema redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja sredstava. Prijaviti se mogu fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Umaga te imaju podmirene obveze prema Poreznoj upravi i prema Gradu Umagu. Opravdanim se troškom smatraju glavni projekti izrađeni nakon 1. siječnja 2022. godine.

Prijavu je moguće podnijeti poštom ili osobno u prostorijama Grada. Više informacija o postupku provedbe Javnog poziva i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na web-stranicama Grada Umaga: https://umag.hr/obavjesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-projektne-dokumentacije-suncane-elektrane-za-vlastitu-potrosnju-u-kucanstvima-na-podrucju-grada-umaga-587

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani