Grad Varaždin nudi dodatne poticaje za energetsku obnovu obiteljskih kuća za korisnike Fonda u 2021.

Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 26. studenog 2021. godine.

Korisnici sredstava mogu za sufinanciranje prijaviti projekte koji zadovljavaju sljedeće uvjete:

  1. sklopljen ugovor o sufinanciranju projekta energetske obnove s FZOEU,
  2. projekt je u potpunosti proveden i svi prijavljeni radovi završeni su sukladno ugovoru s FZOEU,
  3. za sufinanciranje projekta isplaćena su sredstva od strane FZOEU.

Grad Varaždin sufinancirat će energetsku obnovu obiteljskih kuća s 15% opravdenih troškova do maksimalnog iznosa od 15.000 kuna. Sufinanciranje će se provoditi od objave Javnog poziva do završetka provedbe projekata po Javnom pozivz EnU-2/21 ili do iskorištenja sredstava. Prijava se podnosi putem online obrasca koji je objavljen na službenim stranicama Grada Varaždina.

Više informacija o Javnom pozivu Grada Varaždina možete pronaći na ovoj web-stranici.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani