Grad Varaždin nudi poticaje za projektnu dokumentaciju za prijavu na Fond u 2022.

poticaji solarne elektrane

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje OIE u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Prijavu mogu dostaviti svi građani s prebivalištem na području Grada Varaždina, a sufinancirat će se troškovi izrade energetskog certifikata maksimalno do 2.000 kuna te izrade glavnog projekta sa 60% opravdanih troškova, a maksimalno do 3.000 kuna. 

Opravdani su troškovi koji su nastali nakon 1. siječnja 2022. godine, a uvjeti su za ostvarenje sufinanciranja izvršena prijava na Javni poziv Fonda i plaćeni svi troškovi izrade dokumentacije za koju se traži sufinanciranje. 

Prijava se podnosi putem online obrasca koji je objavljen na službenim stranicama Grada Varaždina, isključivo nakon što su zadovoljeni svi uvjeti. 

Javni će poziv biti otvoren do završetka provedbe Javnog poziva Fonda ili do iskorištenja sredstava. 

Više informacija o Javnom pozivu Grada Varaždina možete pronaći na službenoj web-stranici Grada Varaždina.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani