Grad Vukovar nudi poticaje za obnovljive izvore energije

Otvoren poziv za prijelaz poduzeća na energetski učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Grad Vukovar uputio je Javni poziv za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Pravo na sredstva ostvaruju fizičke osobe – građani koji:

  1. su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt,
  2. imaju prebivalište na adresi i mjestu obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt prijavljenim najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave na Poziv (uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike)
  3. podnesu prijavu Gradu Vukovaru za dodjelu sredstava putem pošte ili osobno,
  4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu,
  5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Vukovaru,
  6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva,
  7. sklope s Gradom Vukovarom Ugovor o sufinanciranju
  8. da imaju sklopljen ugovor o sufinanciranju sa Fodnom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (JAVNI POZIV ZA ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA (EnU-2/22)

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta, u maksimalnom iznosu do 1.000,00 EUR s PDV-om. Stopa sufinanciranja od 10% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti obnovljivih izvora energije do maksimalnog iznosu od 1.000,00 EUR s PDV-om.

Opravdani troškovi po ovom pozivu odnose se na korisnike kojima su odobrena sredstva putem Javnog poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) te imaju ugovor o sufinaciranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ovim Pozivom opravdani su troškovi:

  • troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete (Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme)
  • porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko nije povrativ

Neprihvatljivi troškovi su troškovi održavanja te nabave i ugradnje rabljene opreme, kao i svi ostali troškovi koje Fond ne sufinancira te za koje pregledom prijave utvrdi da nisu neophodni za provedbu Projekta.

Sredstva se dodjeljuju do kraja 2023. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani