Koje su prednosti građanske energije?

Inicijative građanske energije pomažu građanima da se iz pasivnih promatrača pretvore u aktivne sudionike energetske tranzicije kako bi podigli društveni standard i kvalitetu života za svoje članove i šire društvo.  

Promjenom navika potrošnje energije i kolektivne samopotrošnje građani mogu smanjiti svoj negativni utjecaj na okoliš te također imaju priliku:

  • Smanjiti svoje rastuće energetske troškove
  • Ravnopravno sudjelovati u odlučivanju o energetskom sektoru i pitanjima energetike
  • Investirati u obnovljive izvore energije
  • Stvoriti nove ekonomske vrijednosti kroz inovativne usluge

Profit i prodaja ili razmjena energije ostaje unutar lokalnog područja što dovodi do pojave novih poslova i djelatnosti. U konačnici projekti građanske energije, smanjuju troškove energije čime se oslobađa novac za druge projekte u zajednici i povećava mogućnost većeg (pozitivnog) utjecaja na lokalnu zajednicu i smanjenja energetskog siromaštva.

Prvi koraci za pokretanje energetske inicijative:

  1. Organizirajte se – okupite grupu ljudi
  2. Definirajte ciljeve – koja će se vrsta aktivnosti provoditi?
  3. Odaberite pravi oblik
  4. Potražite potporu – JLS, privatni sektor, udruge,..
  5. Započnite aktivnost  i obavijestite javnost o tome!

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani