Istarska županija nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

Istarska županija objavila je Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022., koji je namijenjen fizičkim osobama – građanima, a cilj je povećanje udjela obnovljivih izvora energije na području Istarske županije.

Subvencioniranje iznosi 50%, a najviše do 2.000 kuna (s PDV-om).

Za subvencioniranje su prihvatljivi glavni elektrotehnički projekti koji su izrađeni od 1.1.2022. godine, ali i projekti koji su planirani i čije će se subvencioniranje odobriti na temelju predračuna/ponude, a moraju biti plaćeni najkasnije do 25.11.2022. godine.

Pravo na sredstva mogu ostvariti fizičke osobe – građani koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje, imaju prebivalište na adresi te nemaju nepodmirena dugovanja prema Istarskoj županiji.

Prijave se podnose na e-mail adresu gospodarstvo@istra-istria.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu Splitska 14, 52100 Pula. Rok za dostavu prijave je od dana objave Javnog poziva do 25. studenog 2022. godine ili do iskorištenja sredstava.

Pročitajte detaljno informacije o Javnom pozivu na službenoj web stranici Istarske županije.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani