Izmjene i dopune zakona – Sve što trebate znati o solarima na obiteljskim kućama

Fond objavio popis zaprimljenih prijava

23. listopada 2023. – Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2023. donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 83/23), dalje: ZOIE, kojim se uređuju novi uvjeti za stjecanje statusa korisnika postrojenja za samoopskrbu. 

Izdvajamo ključne nove izmjene i dopune ZOIE za korisnike samoopskrbe:

1. Priključenje solarne elektrane do 20 kW neovisno o zakupljenoj snazi

Članak 3.

(1) Krajnji kupac koji ima priključnu snagu manju od 20 kW može instalirati proizvodno postrojenje kao kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu najviše do snage 20 kW.

Ovo u praksi znači da je od 1. siječnja 2024. moguće postaviti i priključiti solarnu elektranu snage do 20 kW bez obzira na zakupljenu snagu priključka krajnjeg kupca. Prije ove izmjene, bilo je moguće priključiti solarnu elektranu maksimalno do snage zakupljenog priključka.

2. Bez gubitka statusa samoopskrbe u slučaju viška predane energije

Članak 8. 

(2) Krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom, koji su to postali sukladno članku 51. stavku 14. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21), danom stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se korisnicima postrojenja za samoopskrbu sukladno odredbama ovoga Zakona. 

Ovo u praksi znači da se korisnicima kojima je ukinut status samoopskrbe zbog viška predane energije u mrežu u kalendarskoj godini vraća status korisnika samoopskrbe.

Ovo vrijedi za sve postojeće korisnike kojima je status samoopskrbe trebao biti vraćen od kolovoza 2023. te za korisnike koji će u 2023. predati višak energije u mrežu, a koji zbog toga neće izgubiti status korisnika samoopskrbe.

3. Model samoopskrbe trajat će najmanje do 31.12.2025.

Članak 8.

(1) Sustav vlastite potrošnje proizvodnog postrojenja i samoopskrbe električnom energijom određen odredbama članka 51. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona počinje s primjenom za postojeće i za nove korisnike od 1. siječnja 2024. i primjenjuje se do 31. prosinca 2025., a Ministarstvo će novi sustav vlastite potrošnje proizvodnog postrojenja i samoopskrbe izraditi do 31. ožujka 2025. i početi s njegovom primjenom od 1. siječnja 2026.

Ovo u praksi znači da će dosadašnje mjesečno netiranje preuzete i predane energije za korisnike samoopskrbe za postojeće i nove korisnike vrijediti do kraja 2025. godine, a novi sustav samoopskrbe će se definirati do 31. ožujka 2025.

 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani