Karlovačka županija, Općina Vojnić nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

Splitsko - dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

4. kolovoza 2023. – Karlovačka županija, Općina Vojnić objavila je Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2023. godini. Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 14. kolovoza 2023. Svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu.

Zahtjevi se zaprimaju po principu vremena podnošenja, “najbrži prst”, odnosno za prvih 20 podnesenih zahtjeva koji ispune sve propisane uvjete, a sve do utroška predviđenih sredstava.

Pravo na financiranje ostvaruju podnositelji zahtjeva koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi, imaju prebivalište na adresi na kojoj se projekt provodi, obračunsko mjerno mjesto glasi na ime podnositelja zahtjeva te imaju podmirena sva dugovanja prema Općini Vojnić.

Prijavu je moguće podnijeti elektroničkim putem, poštom ili osobno u prostorijama Općine Vojnić. Više informacija o postupku provedbe Javnog poziva i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Općine Vojnić.

 

 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani