Koprivničko-križevačka županija nudi poticaje za solarne elektrane – rok 30. travnja!

Splitsko - dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

Koprivničko-križevačka županija nudi poticaje fizičkim osobama za postavljanje nove solarne elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće ili legalne pomoćne objekte, a nalaze se na području Koprivničko-križevačke županije.

Pravo na sredstva Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi, prijavljeno najkasnije 01. veljače 2024.
 3. ulažu vlastita sredstva za provođenje projekta,
 4. mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građanina,
 5. podnesu Županiji prijavu za dodjelu sredstava za postavljanje jedne nove FNE,
 6. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Natječaju,
 7. nemaju nedospjelih nepodmirenih obveza prema Županiji,
 8. ispunjavaju i druge uvjete Natječaja i 
 9. sklope s Koprivničko-križevačkom županijom Ugovor o sufinanciranju

Koprivničko-križevačka županija će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 50%, ali ne više od 3.000,00 €.

Opravdani su troškovi:

 • nabave i ugradnje jedne nove FNE, nastali nakon objave ovog Javnog natječaja, što se dokazuje datumima izdavanja računa za nabavu i ugradnju jedne nove FNE;
 • fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 18%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri),
 • oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka i dr.) 
 • ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanja obračunskog mjernog mjesta FNE u mrežnom radu, u tekstu: OMM)
 • pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, postolja, …) 
 • glavni elektrotehnički projekt

Postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema kriterijima:

 • godišnja potrošnja električne energije kućanstva (najveći ukupan broj bodova 50, dokazuje se obračunom opskrbljivača za električnu energiju za sve mjesece u 2023. godini, kopija ili skenirani dokument)
 • broj korisnika/članova kućanstva (najviše 50 bodova, dokazuje se potvrdom o prebivalištu ili osobnom iskaznicom za sve članove kućanstva – kopija ili skenirani dokument)
 • ukupna građevinska (neto) površina objekta (najviše do 40 bodova, dokazuje se isključivo kopijom ili skeniranim Rješenjem o obračunu komunalne naknade)
 • doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju (najviše 40 bodova)

Prijavama dostavljenim u roku smatraju se prijave predane putem aplikacije na internet stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) do 30. travnja 2024. godine u 24:00 sata.

Više informacija potražite na web stranici Županije.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani