Križevci nude poticaje za solarne elektrane

Otvoren poziv za prijelaz poduzeća na energetski učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

8. veljače 2024. – Grad Križevci je raspisao Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima. U sklopu ovog Poziva Križevčani se mogu prijaviti za:

A1: sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima u mrežnom radu za sve građane koji zadovoljavaju uvjete Poziva,

A2: sufinanciranje energetske učinkovitosti u kućanstvima što uključuje pripremu projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane i/ili izgradnju sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima u mrežnom radu  i/ili postavljanje toplinske izolacije tavana stambenog prostora za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva. 

Prijaviti se mogu kućanstva koja se nalaze na području Grada Križevaca za postojeće obiteljske kuće.

Pravo na sredstva Grada sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi, 
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno do trenutka predaje dokumentacije ili prije, 
 3. mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građanina, 
 4. podnesu Gradu Prijavu za dodjelu sredstava sufinanciranja na propisanom obrascu, 
 5. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Grada, 
 6. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu, 
 7. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i sklope s Gradom Ugovor o sufinanciranju.

Prijavitelji koji podnose prijavu u okviru aktivnosti A2 dodatno moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 1. kućanstva sa 1 članom – prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti iznos od 670,00 €,
 2. kućanstva sa 2 člana – prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti iznos od 400,00 €,
 3. kućanstva sa 3 i više članova – prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti iznos od 335,00 €

Opravdani troškovi su: 

 • projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu, spremna za izgradnju elektrane, 
 • trošak pripreme ostale dokumentacije za prijavu na ovaj natječaj, odnosno trošak konzultantskih usluga ukoliko takav postoji, 
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme za prijave u okviru aktivnosti A2, odnosno:

           a) fotonaponski paneli (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 18% i njihovi nosači,

           b) pretvarači (inverteri),

           c) akumulatori električne energije,

           d) oprema fotonaponskog kruga

           e) ostala oprema za pravilan rad sustava

           f) pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme

           g) opremanje obračunskog mjernog mjesta za FNE u mrežnom radu (račun HEP ODS),

           h) nabava i ugradnja materijala za toplinsku izolaciju tavana stambenog prostora

Maksimalni iznos koji prijavitelj može ostvariti po prijavi za aktivnost A1 iznosi 500,00 € . Maksimalni iznos koji prijavitelj može ostvariti po prijavi za aktivnost A2 iznosi – za projektnu dokumentaciju 500,00 €, za opremu i izgradnju sunčane elektrane  4.000,00 €.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. rujna 2024. godine.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani