Međimurska županija nudi poticaje za solare

Općina Štrigova nudi poticaje za solarne elektrane

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) je sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava Međimurske županije fizičkim osobama – građanima (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za sufinanciranje sljedećih mjera:

 • M1. Mjera sufinanciranja izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu u obiteljskim kućama
 • M2. Mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama
 • M3. Mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
  • M3.1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87%
  • M3.2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP < 2270)
  • M3.3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode  i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%
  • M3.4. Fotonaponska   elektrana  za   proizvodnju   električne  energije  za  vlastitu  potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18%

Postojeća obiteljska kuća je:

 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena  te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše 3 (tri) stambene jedinice.

Prijavitelji koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za istu namjenu iz nekih drugih izvora javnih sredstava (EU, nacionalnih, regionalnih ili lokalnih izvora) mogu ostvariti pravo za dodjelu sredstava i temeljem ovog Poziva isključivo ukoliko ukupna vrijednost ostvarenih potpora (iz svih izvora) ne prelazi 100% vrijednosti ukupne vrijednosti projekta.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacije, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje od najviše 1.200,00 EUR i to pojedinačno za mjere:

 • M1. Sufinanciranje   izrade   energetskog   certifikata  i   izvješća  o  energetskom  pregledu za obiteljsku kuću – 200,00 EUR ili
 • M2. Sufinanciranje  izrade   glavnog   elektrotehničkog   projekta   fotonaponske   elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskoj kući – 200,00 EUR .
 • i/ili
 • M3. Sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i to za mjeru:
 • M3.1.  Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87% – 1.000,00 EUR ili
 • M3.2.  Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP ≤ 2270)- 1.000,00 EUR   ili
 • M3.3.  Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode  i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70% – 1.000,00 EUR ili
 • M3.4.  Fotonaponska   elektrana  za   proizvodnju   električne  energije  za  vlastitu  potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18% – 1.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi po ovom Pozivu su troškovi izrade dokumentacije temeljem mjera M1. i M2. te troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme temeljem skupine mjera M3., nastali od 1. 7. 2023. godine.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. 11. 2024. godine.

Više informacija potražite na web stranici Županije.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani