Najavljeni poticaji za solarne elektrane u ova tri grada u Istri

Najavljeni poticaji za solarne elektrane u ova tri grada u Istri Uključi se u Sunce Pazin

Nakon održanog predavanja “Kako do vlastite solarne elektrane?” i najavljenih poticaja za solarne elektrane za kućanstva u Puli, stručni tim servisa Na sunčanoj strani je od 28. do 30. ožujka u sklopu kampanje “Uključi se u sunce!” u Istarskoj županiji održao još tri predavanja o solarnim elektranama za kućanstva. Predavanja su održana u Pazinu, Vodnjanu i Umagu, a preko 200 sudionika predavanja su tom prilikom prvi čuli dobre vijesti o financijskoj podršci pri ulaganju u solarne elektrane za kućanstva koju će ovi gradovi uskoro ponuditi.

Uključi se u sunce Vodnjan
Saša Moharić, voditelj odsjeka za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu građanima Vodnjana je najavio sufinanciranje solara

Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić, Saša Moharić, voditelj odsjeka za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu te predstavnik Vodnjana i pomoćnica pročelnika Službe za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Jelena Nekić u ime Grada Umaga najavili su podršku građanima. Gradovi će sufinancirati izradu glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane za svoje građane, čime ih žele potaknuti na ulaganje u proizvodnju vlastite električne energije putem solara te korištenje sufinanciranja koje godišnje osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Uključi se u Sunce Pazin 2
Dupkom puna dvorana Spomen doma u Pazinu

Uz informacije o poticajima, u brzo popunjenom Spomen domu u Pazinu, vjenčanoj sali u Vodnjanu i Gradskoj vijećnici u Umagu, preko 200 građana je na predavanjima dobilo ključne informacije o solarnim elektranama koje su potrebne za donošenje odluke o ulaganju. Građane smo educirali i o modelima zajedničkog ulaganja koje razvijamo kao dio LIFE LOOP projekta, a u sklopu kojeg su se održali i sastanci s predstavnicima navedenih gradova.

Uključi se u Sunce Umag
“Uključi se u sunce!” u Umagu

Stručni tim Na sunčanoj strani, servisa Zelene energetske zadruge za podršku u realizaciji solarnih elektrana za kućanstva, pojasnio je sve što je potrebno znati o komponentama kućne solarne elektrane, administrativnom i tehničkom procesu ugradnje, važnosti pravilnog dimenzioniranja te načinu obračuna električne energije iz solarne elektrane, kao i prijavama za poticaje.

Detalji najavljenih javnih poziva za sufinanciranje uskoro će biti objavljeni na web stranici servisa Na sunčanoj strani, putem kojeg ujedno možete zatražiti izradu glavnog projekta solarne elektrane.

Organizatori predavanja u sklopu kampanje “Uključi se u sunce!” su Grad Pazin, Grad Vodnjan i Grad Umag, u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani