Ostalo solarno

Općina Omišalj nudi poticaje za nabavu opreme i ugradnju solarne elektrane

7. kolovoza 2023. – Općina Omišalj je objavila Javni poziv za dodjelu poticaja za nabavu […]

Saznaj više

Karlovačka županija, Općina Vojnić nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

4. kolovoza 2023. – Karlovačka županija, Općina Vojnić objavila je Javni poziv za dodjelu poticaja […]

Saznaj više

Grad Makarska nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

4. kolovoza 2023. – Grad Makarska objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje […]

Saznaj više

Fond završio obradu prijava na Javni poziv za poticanje OIE u obiteljskim kućama

1.8.2023. – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 31. srpnja 2023. objavio […]

Saznaj više

Grad Labin poduzetnicima i obrtnicima nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

25. srpnja 2023. – Grad Labin objavio je Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu […]

Saznaj više

Grad Umag nudi poticaje za projektnu dokumentaciju solarne elektrane

20. srpnja 2023. – Grad Umag nudi poticaje za projektnu dokumentaciju solarne elektrane. Uz glavni […]

Saznaj više

Grad Prelog nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

20. srpnja 2023. – Grad Prelog nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane u kućanstvima […]

Saznaj više

Općina Štrigova nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

20. srpnja 2023. – Općina Štrigova nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane, u samostalnom ili […]

Saznaj više
1 2 3 4 10

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani