OBJAVLJEN NOVI POZIV: Za energetsku obnovu višestambenih zgrada osigurano gotovo 95 milijuna eura

OBJAVLJEN NOVI POZIV: Za energetsku obnovu višestambenih zgrada osigurano gotovo 95 milijuna eura

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, koji će se sufinancirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u okviru investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada za ovaj Poziv je osigurana alokacija u iznosu od 94.235.322,37 eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine i Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine :

 • Integralna energetska obnova,
 • Dubinska obnova,
 • Sveobuhvatna obnova – koja obuhvaća minimalno integralnu energetsku ili dubinsku obnovu te jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa kojima će se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

Ukupna bespovratna sredstva: 94.235.322,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 55.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.500.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Veliki poduzetnici
 • Građani
 • Trgovačko društvo

Više informacija je na LINKU.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, dok su prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost. Stope sufinanciranja prihvatljivih troškova su u ovisnosti o kategoriji obnove te se kreću od 85%-100% za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju, 60-80% za aktivnost energetske obnove, a stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti iznosi fiksnih 85%.

Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovi.eu dozvoljeno je najranije od trenutka objave poziva 29. ožujka 2024. godine, a najkasnije do 3. lipnja 2024. godine u 16:00 sati. Poziv se zatvara istekom roka predviđenog za podnošenje projektnih prijedloga nakon čega započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga s obzirom na kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Kako bi svi zainteresirani bili što bolje informirani o uvjetima financiranja, službenici Ministarstva u suradnji s kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Provedbenog tijela) održat će tri informativne radionice o Pozivu koje će se održavati online putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima:

 • 24. travnja 2024. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h
 • 7. svibnja 2024. godine (utorak), u trajanju od 10-12h
 • 21. svibnja 2024. godine (utorak), u trajanju od 10-12h

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije. Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: upraviteljima zgrada i ovlaštenim predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada. Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr , a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta. 

Prijava treba sadržavati:

 • ime i prezime ovlaštenog predstavnika suvlasnika/naziv upravitelja
 • termin informativne radionice
 • adresu višestambene zgrade
 • e-mail
 • telefon

Više informacija dostupno je na web stranici Ministarstva.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani