Omišalj nudi poticaje za solarne elektrane

Otvoren poziv za prijelaz poduzeća na energetski učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

24. siječnja 2024. – Općina Omišalj objavila je Javni poziv za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana na području Općine Omišalj za 2024. godinu.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe:

  • punoljetne osobe koje su (su)vlasnici obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi na području Općine te imaju prijavljeno prebivalište u istoj,
  • koje su državljani Republike Hrvatske i
  • koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Predmet ovog Poziva nisu zgrade koje se nalaze unutar povijesne jezgre naselja Omišalj, čija je izgradnja u tijeku, za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), sve do okončanja postupka.

Prihvatljivi troškovi ovog Poziva su nabava potrebnog materijala, opreme i radova na ugradnji novog sustava krovnih fotonaponskih elektrana za proizvodnju energije za vlastitu potrošnju maksimalne snage do 30 kW u postojećim kućama i zgradama, sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom glavnom elektrotehničkom projektu te ishođenoj Obavijesti o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom. 

Pod prihvatljivim troškovima za sufinanciranje podrazumijevaju se troškovi nastali nakon 01. 01. 2024. godine, a sve do 10. 12. 2024. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Za izvođenje radova ugradnje krovne fotonaponske elektrane postojećih zgrada, potrebno je angažirati pravnu ili fizičku osobu registriranu za obavljanje odgovarajuće djelatnosti.

Predmet ovog Javnog poziva nisu nekretnine vlasnika koje su već bile predmet sufinanciranja Općine Omišalj.

Općina će krovne fotonaponske elektrane sufinancirati prema slijedećim kategorijama i iznosima:

  • u iznosu od ukupno 1.000,00 EUR po obiteljskoj kući ili zgradi, odnosno postavljenoj fotonaponskoj elektrani snage do 5,00 kW,
  • u iznosu od ukupno 2.000,00 EUR po obiteljskoj kući ili zgradi, odnosno postavljenoj fotonaponskoj elektrani snage od 5,01 do 11,00 kW,
  • u iznosu od ukupno 2.500,00 EUR po obiteljskoj kući ili zgradi, odnosno postavljenoj fotonaponskoj elektrani snage od 11,01 do 30,00 kW.

Zahtjevi za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih je podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2024. godinu, ali ne kasnije od 01.11.2024. godine.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Općine.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani