Općina Bol nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

Solarni paneli obasjani suncem

Općina Bol raspisala je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2022. godini.

Korisnici donacija iz ovog Poziva mogu biti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici ili suvlasnici kuća na kojima se planira ugradnja sunčane elektrane. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: imati prebivalište na području Općine Bol i na adresi na kojoj se projekt provodi, podmirene obveze poreza, prireza i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava i podmirene sve obveze prema Općini Bol.

Prihvaćaju se glavni projekti nastali nakon 1. siječnja 2022. godine i donacija može iznositi do 100% ukupnih prijvatljivih troškova, a najviše 3.000 kuna. Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2022. godine. Donacija se isplaćuje nakon izrade i dostave glavnog projekta, zajedno s računima i elektroenergetskom suglasnosti.

Prijavni obrazac se sa svom popratnom dokumentacijom može poslati poštom na adresu Općina Bol, Loža 15, 21420 Bol ili predati na urudžbeni zapisnik s naznakom „Sunčane elektrane – Prijava za dodjelu donacije“.

Više o Javnom pozivu možete pročitati na službenoj web-stranici Općine Bol: https://opcinabol.hr/wp-content/uploads/2022/09/JAVNI-POZIV-SUFINANCIRANJE-SUNCANE-ELEKTRANE.pdf.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani