Općina Bol nudi sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane

Zadarska županija nudi poticaje za izgradnju solarne elektrane

Općina Bol objavila je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2023. godini.

Pravo na korištenje bespovratnih sredstava mogu ostvariti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici ili suvlasnici postojeće kuće.

Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 3.990,00 EUR. Donacije mogu iznositi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 500,00 EUR. Pod prihvatljiv trošak se smatra onaj nastao nakon 1. siječnja 2022. godine.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se slanjem prijavnog obrasca se sa svom popratnom dokumentacijom poštom na adresu Općina Bol, Loža 15, 21420 Bol ili predavanjem na urudžbeni zapisnik s naznakom „Sunčane elektrane – Prijava za dodjelu donacije“.

Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

Više o Javnom pozivu možete pročitati na službenoj web-stranici Općine Bol.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani