Općina Omišalj nudi poticaje za nabavu opreme i ugradnju solarne elektrane

Otvoren poziv za prijelaz poduzeća na energetski učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

7. kolovoza 2023. – Općina Omišalj je objavila Javni poziv za dodjelu poticaja za nabavu i ugradnju opreme krovne fotonaponske elektrane. Prihvatljivi korisnici su punoljetne osobe: 

  • koje su (su)vlasnici obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi na području Općine te imaju prijavljeno prebivalište u istoj,
  • koje su državljani Republike Hrvatske i
  • koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini

Kao prihvatljiv trošak za sufinanciranje podrazumijeva se nabava svog potrebnog materijala, opreme i radova na ugradnji novog fotonaponskog sustava za proizvodnju energije za vlastitu potrošnju maksimalne snage do 30 kW, u postojećim kućama i zgradama, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom glavnom elektrotehničkom projektu te ishodovanoj Obavijesti o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom na mrežu.

Pod prihvatljivim troškovima za sufinanciranje podrazumijevaju se troškovi nastali nakon objave Poziva za sufinanciranje, a sve do 10.12.2023. godine. 

Iznos poticaja je ukupno 2.000,00 EUR po obiteljskoj kući ili zgradi, odnosno po postavljenoj fotonaponskoj elektrani.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih je podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2023. godinu, ali ne kasnije od 1.10.2023. godine.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web-stranici Općine Omišalj.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani