Općina Rugvica nudi poticaje za solarne elektrane

Otvoren poziv za prijelaz poduzeća na energetski učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Općina Rugvica raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje: 

M1: Mjera energetske obnove obiteljske kuće (povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora – fasada i stolarija), 

M2: Mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije (dizalica topline), 

M3: Mjera ugradnje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće, za građane Općine Rugvica koji su sklopili ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje temeljem Javnog poziva (Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, EnU-1/24) i za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, EnU-2/22) i (Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, EnU-4/23).

Postojeća obiteljska kuća je:

  • zakonita – izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena  i koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
  • koja zadovoljava jedan od uvjeta; ima najviše tri stambene jedinice, ima bruto građevinsku površinu manju ili jednaku 600 m2

Predmet ovog Poziva nisu zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, obiteljske kuće koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno), obiteljske kuće kojima je suvlasnik pravna osoba.

Korisnici ovog Poziva su fizičke osobe s prebivalištem na adresi subvencioniranog objekta kojima je odobreno sufinanciranje mjere ili mjera iz točke 2. ovog Poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovit. 

Pravo na korištenje sredstava Općine Rugvica mogu ostvariti prijavitelji koji: 

  • su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na području Općine Rugvica; 
  • imaju prebivalište na adresi subvencioniranog objekta;
  • imaju sklopljen ugovor o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće i/ili sklopljen ugovor o sufinanciranju ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (dizalica topline/fotonaponska elektrana) u obiteljskim kućama sa Fondom i/ili imaju Odluku Fonda o sufinanciranju ugradnje fotonaponske elektrane na obiteljskoj kući; 
  • projekt je u potpunosti proveden i svi prijavljeni radovi su završeni sukladno Ugovoru iz stavka 3. ove točke ili Odluke Fonda; 
  • za provedeni projekt su isplaćena sredstva subvencije Fonda.

Iznos sufinanciranja za za mjeru M3 iznosi 30% iznosa opravdanog troška, odnosno do maksimalnog iznosa od 2.000,00 eura za Ugovore sklopljene temeljem Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU1/24) ili Odluke Fonda temeljem Javnog poziva za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23).

Rok za podnošenje prijava počinje danom objave Javnog poziva i traje do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 20. prosinca 2024. godine do 15 sati.

Više informacija možete saznati na web stranici Općine.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani