Općina Strahoninec nudi sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane

Splitsko-dalmatinska županija nudi sufinanciranje korištenja OIE u obiteljskim kućama

Općina Strahoninec objavila je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Općine Strahoninec u 2023. godini.

Prijaviti se mogu fizičke osobe, vlasnici postojećih obiteljskih kuća, s prebivalištem na području Općine Strahoninec.

Pravo na bespovratna sredstva za sufinanciranje mjera iz Poziva mogu ostvariti prijavitelji ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
  • imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi,
  • obračunsko mjerno mjesto/priključak na distribucijski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva
  • imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Općini Strahoninec.

Ukupna sredstva osigurana ovim Pozivom iznose 20.000 EUR, a podnositelji prijava mogu ostvariti sufinanciranje projektne dokumentacije fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima maksimalno do 350 EUR (s PDV-om) po korisniku. Planira se odobrenje bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta koji je izrađen u 2022. i 2023. godini.

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Prijava za dodjelu jednokratne potpore podnosi se dostavom obvezne dokumentacije putem preporučene pošte, osobnom dostavom u pisarnicu Općine ili dostavom elektronskim putem na adresu info@strahoninec.hr.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na službenoj web-stranici Općine Strahoninec.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani