Općina Strahoninec nudi sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane

Općina Štrigova nudi poticaje za solarne elektrane

Općina Strahoninec objavila je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Općine Strahoninec u 2023. godini.

Prijaviti se mogu fizičke osobe, vlasnici postojećih obiteljskih kuća, s prebivalištem na području Općine Strahoninec.

Pravo na bespovratna sredstva za sufinanciranje mjera iz Poziva mogu ostvariti prijavitelji ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
  • imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi,
  • obračunsko mjerno mjesto/priključak na distribucijski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva
  • imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Općini Strahoninec.

Ukupna sredstva osigurana ovim Pozivom iznose 20.000 EUR, a podnositelji prijava mogu ostvariti sufinanciranje projektne dokumentacije fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima maksimalno do 350 EUR (s PDV-om) po korisniku. Planira se odobrenje bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta koji je izrađen u 2022. i 2023. godini.

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Prijava za dodjelu jednokratne potpore podnosi se dostavom obvezne dokumentacije putem preporučene pošte, osobnom dostavom u pisarnicu Općine ili dostavom elektronskim putem na adresu info@strahoninec.hr.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na službenoj web-stranici Općine Strahoninec.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani