Općina Štrigova nudi poticaje za solarne elektrane

Općina Štrigova nudi poticaje za solarne elektrane

Općina Štrigova raspisala je Javni natječaj za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off – grid) ili mrežnom radu na području Općine Štrigova. Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom natječaju su troškovi izrade dokumentacije te troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme. 

Pravo na bespovratna sredstva za sufinanciranje mjere mogu ostvariti prijavitelji ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • da su prijavitelji punoljetne, fizičke osobe te da su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća s prebivalištem na području Općine Štrigova prijavljeni najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Javni natječaj. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za ostale suvlasnike;
  • da se objekt za koji je izrađen energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu ili glavni elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane nalazi  na području Općine Štrigova;
  • da posjeduju dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nad objektom (posjedovanje odgovarajućeg pravomoćnog akta kojim se dokazuje zakonitost objekta),
  • da je objekt izgrađen na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji te da je namijenjen za stanovanje te koji zadovoljava jedan od dva uvjeta: ima najviše 3 (tri) stambene jedinice, ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.
  • fotonaponska elektrana se može ugraditi i na pomoćne objekte ili zasebne objekte (koji moraju posjedovati pravomoćni akt kojim se dokazuje zakonitost objekta) uz objekt stambene namjene pod uvjetom da se ista koristi u stambene svrhe što se dokazuje vrstom priključka od strane HEP-a

Iznos sufinanciranja koje je od 50% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, ali najviše do 4.000,00 EUR (tri tisuće eura). Razdoblje prihvatljivosti troškova je od 16. studenoga 2023. do 31. prosinca 2024. godine.

Prihvatljivi su projekti izgradnje fotonaponske elektrane čija snaga prelazi 4 kW.

Prihvatljivi su projekti nadogradnje postojeće fotonaponske elektrane. Za nadogradnju postojeće fotonaponske elektrane se primjenjuju jednaki uvjeti kao i za izgradnju nove fotonaponske elektrane.

Vrijeme nastanka troška dokazuje se datumom izdavanja računa od strane ovlaštenog energetskog certifikatora/projektanta/izvođača radova te obavezno mora uključivati specifikaciju nastalih troškova, a koja mora biti izrađena sukladno Tehničkim uvjetima. Nije prihvatljivo da prijavitelj sam kupuje materijal ili opremu, a izvođač samo izvodi radove.

Prihvatljivi troškovi su oni troškovi koji nisu već financirani iz drugih izvora javnih sredstava županijskog, državnog proračuna i/ili proračuna Europske unije odnosno koji ne podliježu dvostrukom financiranju.

Javni natječaj će biti otvoren do 31. prosinca 2024. godine. 

Više informacija potražite na web stranici Općine.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani