Električno brojilo

Električno brojilo predstavlja instrument za mjerenje i praćenje električne energije koja je predana korisniku (iz mreže), a kod brojila spojenog na solarne panele na isti se način prati i energija predana u mrežu. Koriste ga sva kućanstva, institucije, ustanove i poduzeća koja koriste električnu energiju. Svi obračuni i naplate električne energije se vrše putem očitanja brojila. Svi korisnici električne energije u Hrvatskoj koriste neku vrstu tarifnog modela (jednotarifno, višetarifno, samonaplatno) prema kojem primaju mjesečni obračun potrošnje struje. U slučaju vlasnika solarne elektrane, brojilo treba biti dvosmjerno kako bi se pravilno bilježila i preuzeta i predana energija. Na temelju ovog mjerenja se ispostavljaju mjesečni računi, a količina predane i preuzete energije ovisi o proizvodnji elektrane, te potrošenoj energiji u kućanstvu u trenutku proizvodnje (samopotrošnja), odnosno u trenutku kada elektrana ne proizvodi električnu energiju.

Dvosmjerno digitalno brojilo

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani