Životni vijek, održavanje i zbrinjavanje solarne elektrane

Ovisno o ugovoru koji se potpisuje s instalaterom ili prodavačem opreme, može se definirati održavanje i osiguranje solarne elektrane. Tijekom vijeka trajanja kupac brine za vlastitu opremu, no postoje i paketi u kojima se prodavač opreme brine za elektranu pomoću daljinskog sustava i redovitog održavanja.

Očekivani vijek trajanja solarnih modula je 25 godina, no u praksi je i do 35 – 40 godina. Vijek trajanja izmjenjivača je prosjeku 8 godina. Nakon isteka vijeka solarne elektrane, čak 95 % opreme može se reciklirati, dok je ostatak opasni otpad koji se zbrinjava na posebno predviđena mjesta.

Fotonaponski paneli spadaju u električni i elektronički (EE) otpad. Gospodarenje ovim otpadom definirano je kroz Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom. U Hrvatskoj se EE otpad smatra posebnom kategorijom otpada u sustavu produžene odgovornosti proizvođača, što znači da su proizvođači obvezni uplatiti u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naknadu za posebnu kategoriju otpada iz koje se financira sustav sakupljanja i oporabe.

Kada ovlašteni sakupljač preuzme solarne panele, oni odlaze ovlaštenom obrađivaču. Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost se nalazi popis ovlaštenih obrađivača. U Hrvatskoj su dva ovlaštena oporabitelja koja recikliraju FN sustave: CEZAR i Spectra media d.o.o. Uz otpadne solarne panele, proizvođač predaje Prateći list za otpad. Tvrtke koje oporabljuju otpad obveznici su ispunjavanja e-ONTO, tj. elektroničke baze podataka koju vodi nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Kada proizvođač otpada preda otpad sakupljaču, prestaje njegova odgovornost za gospodarenje otpadom i postaje odgovoran sakupljač, a zatim odgovornost preuzima oporabljivač ili druga ovlaštena tvrtka, npr. trgovac otpadom, posrednik u gospodarenju otpadom ili zbrinjavatelj.

Više informacija mogu se pronaći na Naknada gospodarenja EE otpadom, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te na stranicama Solarwaste.eu

Moduli ne zahtijevaju posebno održavanje. Štoviše, povremena kiša i oborine s njih uklone svu prljavštinu koja eventualno može ometati njihov rad. Površina modula se po potrebi može oprati toplom vodom.  Treba obratiti pažnju na pucanje okvira, pucanje stakla i defekte na priključnoj kutiji te češće isprati nečistoću s fotonaponskih modula postavljenih na krovove s veoma blagim nagibom. Intervencije stručnih osoba potrebne su samo u slučajevima kvara pojedinih komponenti. Oprema predviđena za ugradnju u projektiranu solarnu elektranu vrhunske je kvalitete i tehnologije te zbog toga zahtijeva minimalno održavanje. Proizvođači opreme u svojim uputama propisuju periodičnost i opseg pregleda, servisiranja, ispitivanja i kontrolnih mjerenja.

Osnovne radnje održavanja su:

  • vizualni pregled fotonaponskih modula;
  • po potrebi, pranje površine modula vodom;
  • čišćenje filtera na ventilatorima izmjenjivača i razvodnih ormara;
  • pritezanje vijčanih spojeva;
  • pregled i obnavljanje oznaka (posebno obratiti pažnju na strelice koje označavaju tok energije);
  • pregled stanja automatskih osigurača;
  • pregled stanja FID sklopki (RCD);
  • pregled odvodnika prenapona;
  • zamjena baterija u izmjenjivačima.

Za što dulji vijek trajanja solarne elektrane, savjetuje se godišnji obilazak instalatera za provjeru spojeva i kontrolu elektrane, zamjene komponenti i sl. 

Godišnje osiguranje  solarne elektrane iznosi između 250 i 500 kn.

U slučaju prekrivenosti snijegom, solarni moduli neće moći proizvoditi struju. No, snijeg nije dovoljno gust da uzrokuje strukturne probleme na modulima, a obzirom da je većina ploča postavljena pod određenim kutom, izgledno je da će snijeg niz njih skliznuti. Ako se snijeg nakuplja, ploče treba očistiti.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani