Popis dokumentacije

 

Za dobivanje dozvole za montažu i puštanje u pogon potrebno je izraditi glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane u kojem je dimenzionirana veličina sustava prema potrebama investitora. Glavni elektrotehnički projekt solarne elektrane uključuje tehničke specifikacije, proračune emisije CO2, energetsku bilancu, proračune uštede energije itd.

Izrada glavnog elektrotehničkog projekta za solarnu elektranu zahtijeva prikupljenu cjelokupnu dokumentaciju:

  • Dokaz o zakonitosti/legalnosti građevine (zadnji dokument – rješenje o izvedenom stanju ili uporabna dozvola ili građevinska dozvola ili rješenje o građenju, sa žigom pravomoćnosti)
  • Zemljišno knjižni izvadak (Sustav e-građani ili Zemljišno-knjižni odjel – gruntovnica).
  • Fotografije objekta i krova
  • Tlocrt i skica krova (ukoliko je moguće i neto površina krova)
  • Obostrana preslika osobne iskaznice vlasnika i suvlasnika (pdf ili skenirana iskaznica)
  • Potrošnja kućanstva u proteklih godinu dana (u kWh) (energetska kartica za 12 mjeseci ili računi obostrano skenirani ili slikani tako da su brojke čitke)
  • Popunjen Obrazac_podaci

*Ako je nositelj projekta pravna osoba (firma, obrt ili sl.) potrebno je dostaviti 15-minutnu krivulju potrošnje.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji saznajte na linku: Što je potrebno za glavni projekt solarne elektrane? 

Tražite instalatera s vašeg područja?