Priključenje elektrane i zamjena brojila

Investitori integriranih solarnih elektrana koje su spojene na elektroenergetsku mrežu dužni su nakon izrađenog glavnog elektrotehničkog projekta za solarnu elektranu isti predati u lokalni HEP ODS zajedno s Zahtjevom za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom. Prilikom predaje koriste se kopije dokumenata (originali ostaju kod investitora).

Na predati zahtjev, HEP ODS je dužan poslati odgovor kroz 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Njihov odgovor sastoji se od nekoliko dokumenata:

  • Obavijest o mogućnosti priključenja – ovim dokumentom prihvaćaju ili odbijaju predani zahtjev (Slika 7.)
  • Ponudu za opremanje obračunskog mjernog mjesta kućanstva s vlastitom proizvodnjom (ponuda za zamjenu brojila, Slika 8.)
  • Ugovor o korištenju mreže

Slika 7. Obavijest o mogućnosti priključenja

Slika 8. Ponuda za opremanje OMM

Nakon zaprimanja ove dokumentacije, investitor je spreman za ugradnju solarne elektrane na krov obiteljske kuće (ili prijavu na subvencije za solarne elektrane).

Ponuda za opremanje obračunskog mjernog mjesta uplaćuje se na račun HEP ODS-a nakon završenih radova ugradnje elektrane i predanog Zahtjeva za promjenu statusa kod kućanstva s vlastitom proizvodnjom (+ obavezni prilozi). Po primitku uplate HEP ODS vrši zamjenu brojila i šalje dozvolu za trajni pogon.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani