Koji su uvjeti ugradnje solarne elektrane?

Za ugradnju solarne elektrane potrebno je zadovoljiti nekoliko osnovnih uvjeta kako bi sustav mogao nesmetano raditi i proizvoditi električnu energiju. Uvjeti koje je potrebno zadovoljiti dijele se na uvjete povezane s investitorom i na uvjete povezane s objektom. Saznajte koliko možete uštedjeti na struji uz vlastitu solarnu elektranu.

Uvjeti povezani s investitorom

Svi koji žele ugraditi solarnu elektranu na svoj krov moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: biti vlasnik ili suvlasnik objekta na koji se planira ugradnja solarne elektrane i vlasnik mjernog mjesta. Ako ste vlasnik ili suvlasnik objekta, računi za električnu energiju glase na vas. 

Uvjeti povezani s objektom

Nagib i orijentacija krova

Prvi korak koji se odnosi na objekt je promotriti orijentaciju i nagib krova na koji se želi ugraditi solarna elektrana. Idealna orijentacija za ugradnju solarne elektrane je južna voda (strana) krova. Ugradnjom solarne elektrane na jug maksimalno se koristi sunčeva svjetlost te je proizvodnja električne energije najveća. Solarna elektrana može se ugraditi i na ostale strane svijeta (istok, zapad). No, najčešće je potrebno dodati 1-3 modula više kako bi se postigla ista vrijednost proizvodnje kao na južnoj strani. Na sjevernu vodu (stranu) krova se nikada ne ugrađuje solarna elektrana (bez obzira na poticaje i sufinanciranja)!

Pokrov

Nakon što je utvrđena  primjerena voda (strana) krova za ugradnju solarne elektrane, potrebno je obratiti pozornost na vrstu pokrova. Najadekvatniji pokrovi za ugradnju solarne elektrane su crijep, lim, ravan krov i Gerard pokrov. 

Pokrovi kao što su salonitne ploče ili azbestne ploče i šindra ubrajaju se u neprihvatljivu vrstu pokrova. Iako je na njih moguće ugraditi elektranu, investitor treba biti svjestan rizika ugradnje. Na stare salonitne ili azbestne ploče se ne savjetuje ugradnja zbog dotrajalosti pokrova i mogućnosti pucanja ploča, što može uzrokovati i potrebu za demontažom i ponovnom montažom solarne elektrane. 

Salonitne ili azbestne ploče sastoje se od skupine minerala netopivih u vodi koji izgledaju poput tankih vlakana. Sastav takvih ploča je opasan po zdravlje jer je kancerogen. Prije ugradnje elektrane savjetuje se zamjena starog pokrova, uz pravilno rukovanje prilikom skidanja ploča zbog povećane mogućnosti pucanja i rasipanja sitnih, štetnih čestica. 

Nadalje, azbest je zabranjen u mnogim državama te ga se zamjenjuje adekvatnim pokrovom.   Ugradnja solarne elektrane na novo krovište od šindre je moguća uz određene mjere opreza kako bi se smanjio rizik od pucanja i prokišnjavanja.   

Površina

Odabir veličine solarne elektrane ovisi o više čimbenika. U nastavku ćemo navesti čimbenike koji su povezani s objektom na koji se planira ugradnja solarne elektrane.  

Dostupna površina krova, vrsta priključka i zakupljena snaga priključka određuju veličinu solarne elektrane. Najčešće korišteni fotonaponski moduli su moduli snage 370 W (po komadu). Za sustav od 1 kW potrebna su 3 fotonaponska modula. Ovi moduli su dimenzije 1 m x 1,6 m, te je potrebna površina krova od minimalno 4,8 m2 za ugradnju. Na tržištu se mogu pronaći i jači fotonaponski moduli, npr. snage 460 W (po komadu). Dimenzije jačih modula su ujedno i veće, odnosno površina jednog modula iznosi 2 m2, te je za sustav od 1 kW potrebno ugraditi 2 modula kojima je preporučljivo osigurati površinu od 4 m2. Više o opremi i tome kako radi solarna elektrana možete pročitati ovdje.

Vrsta priključka i zakupljena snaga

Tijekom gradnje objekta podnosi se zahtjev za priključenje objekta na elektroenergetsku mrežu gdje se navodi vrsta i snaga željenog priključka. Vrsta priključka može biti jednofazna ili trofazna. Za objekte s jednofaznim priključkom ograničena je AC snaga elektrane (snaga invertera) prema mreži na 3,68 kW. Za trofazni priključak nije limitirana, odnosno moguće je ugraditi solarnu elektranu sukladno zakupljenoj snazi priključka.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani