SOLARNA PISMENOST

Produbi znanje o solarima

Tko je izumio solarni panel? Koje su prilike za sunčevu energiju u Hrvatskoj? Što sve čini jednu solarnu elektranu? Produbite svoje znanje o sunčevoj energiji i tehnologijama za kućanstva uz pomoć sedam interaktivnih modula tečaja “Solarna pismenost”. Ovaj tečaj pomoći će vam bolje razumjeti što sunčeva energija nudi i kako iskoristiti njen potencijal na dobrobit vlastitog doma i lokalne zajednice u kojoj živite. Tečaj je namijenjen onima koji imaju minimalno ili početno znanje o ovoj temi, a koji žele saznati više – zato što žele ugraditi vlastitu solarnu elektranu ili zato što će im biti korisno za rad i školovanje. Za završiti pojedini modul dovoljno je do 25 minuta, a za cjelokupan tečaj najviše tri sata.

Solarna energija za kućanstva

Osigurat će se sredstva za sve koji su zadovoljili uvjete javnog poziva Fonda u 2022.

Rad i komponente mrežne elektrane za kućanstva

Uvjeti ugradnje - dimenzioniranje i instalacija solarne elektrane

Popis dokumentacije

Kako do solarne elektrane - administrativni i tehnički koraci

Obračun električne energije proizvedene iz solarne elektrane u kućanstvu

Građanska energija i energetske zajednice

Energetsko siromaštvo

learning icon

Zatraži potvrdu o pohađanju tečaja Solarna pismenost

Pokreni kviz

Solarna pismenost doprinosi održivom razvoju

Ciljevi održivog razvoja

4. Kvalitetno obrazovanje

Digitalne lekcije o solarnoj pismenosti pružaju priliku baš svakome da stekne znanja i vještine potrebne za veće korištenje potencijala solarne energije u Hrvatskoj – bilo za proizvodnju energije u vlastitom domu, bilo za rad na tržištu solarne energije i tehnologije, bilo za djelovanje u nekom drugom području poticajnom za razvoj ovog sektora u Hrvatskoj.

Ciljevi održivog razvoja

7. Pristupačna i čista energija

Razvojem solarne pismenosti želimo pomoći u lakšem pristupu modernim i održivim energetskim uslugama pojedincima, ali i društvu u cjelini. Time će se povećati korištenje obnovljive energije na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini, što je u skladu sa svim relevantnim javnim politikama vezanim uz poticanje održivog razvoja i smanjenje posljedica klimatske krize.

Ciljevi održivog razvoja

8. Dostojanstven rad i ekonomski rast 

Razvoj solarne pismenosti dugoročno će doprinijeti racionalnijem korištenju resursa koji su nam na raspolaganju, u skladu s principima održive potrošnje i proizvodnje (materijala, prirodnih resursa, energije). Istovremeno, doprinijet će zapošljivosti – posebice mladih, pružajući im uvid u konkretna znanja o solarnoj energiji i tehnologijama koja mogu upotrijebiti na tržištu rada.

Ciljevi održivog razvoja

10. Smanjenje nejednakosti

Sadržajima o solarnoj energiji i tehnologijama želimo doprinijeti osnaživanju žena za razumijevanje i korištenje zelenih i održivih tehnologija. Time im ujedno želimo pomoći u koracima realizacije solarne elektrane za vlastito kućanstvo, od svih administrativnih koraka u pripremi ugradnje, do energetski učinkovitog korištenja solarne energije nakon cjelokupne realizacije.

Ciljevi održivog razvoja

11. Održivi gradovi i zajednice 

Poticanjem korištenja energije Sunca kao lokalno dostupnog, obnovljivog resursa, gradovima i lokalnim zajednicama u Hrvatskoj želimo pomoći u održivom razvoju i jačanju otpornosti na izazove koje donosi klimatska kriza. Razvoj solarne pismenosti utjecat će i na participaciju građana u proizvodnji (i razmjeni) zelene energije, odnosno na razvoj građanske energije – energije u kojoj imaju vlasništvo ili suvlasništvo te uživaju dobrobiti građani i lokalne zajednice.

Ciljevi održivog razvoja

12. Održiva potrošnja i proizvodnja

Veća razina solarne pismenosti ima potencijal snažno utjecati na veće korištenje lokalnih i obnovljivih energetskih resursa. Time ujedno može pomoći svakoj lokalnoj zajednici u Hrvatskoj da smanji ovisnost o uvoza energenata te se razvija na način koji je održiv i koji u njoj istovremeno povećava kvalitetu života.

Ciljevi održivog razvoja

13. Zaštita klime

Povećanjem informiranosti građana i jačanjem njihovih kapaciteta za rad u dekarboniziranom energetskom sektoru, kao i povećanjem broja kućanstava koja energiju proizvode samostalno iz obnovljivih izvora te je koriste što učinkovitije, solarna pismenost povećava prilagodljivost na klimatsku krizu i doprinosi smanjenju njenih posljedica.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani