Splitsko-dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

Splitsko - dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025. za 2024.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima i smanjenja potrošnje energije te svjetlosnog onečišćenja javne rasvjete.

Bespovratna sredstva dodijeljivat će se fizičkim osobama za izgradnju fotonaponskih elektrana i dizalica topline za potrebe kućanstva i jedinicama lokalne samouprave za smanjenje potrošnje energije i svjetlosnog onečišćenja javne rasvjete s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije i fizičke osobe koji imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije.

Mjera 1.1. odnosi se na fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinoj obiteljskoj kući dodjeljivati će se u 30% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do iznosa:

  • Ukupna snaga do 10 kW, iznos 2000 eura
  • Ukupna snaga do 8 kW, iznos 1500 eura
  • Ukupna snaga do 5 kW, iznos 1000 eura

Sredstva za Mjeru 1.1. isplaćuju se za troškove ulaganja u opremu i ugradnju fotonaponskih elektrana za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW po jednoj građevini, fizičkim osobama koje su vlasnici ili suvlasnici postojeće predmetne građevine, a u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koji u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište u istoj.

Uvjeti za podnošenje prijave za sredstva:

  • da je fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik građevine (obiteljske kuće) u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  • da fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće, ima prijavljeno prebivalište na adresi predmetne nekretnine najmanje 90 dana prije objave ovog Javnog poziva
  • da obiteljska kuća ima građevinsku (bruto) površinu (GBP) manju ili jednaku od 400 m2, s tim da građevinska (bruto) površina građevine pomoćne namjene ne ulazi u ukupnu površinu osnovne građevine za koju se kao uvjet traži građevinska (bruto) površina manja ili jednaka od 400 m2
  • da je za obiteljsku kuću koja je zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi u zoni kulturno-povijesne cjeline od nadležnog tijela pribavljeno odobrenje ili potvrda kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra
  • da fizička osoba ne koristi 50% i više bruto podne površine obiteljske kuće za obavljanje gospodarske djelatnosti
  • potpore se odobravaju i dodjeljuju sukladno važećim propisima o državnoj potpori i mogu se odobriti samo onim prijaviteljima koji već nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti
  • da prijavitelj/ica nema dugovanja prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije i državnom proračunu.

Javni poziv je otvoren od dana objave na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr, www.pravomisto.hr), od 17. lipnja 2024. do 17. srpnja 2024.

Više informacija možete saznati na web stranici.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani