Varaždinska županija nudi poticaje za glavni projekt i energetski certifikat

Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Varaždinska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta i energetskog certifikata na području Varaždinske županije.

Prihvatljivi su korisnici fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Varaždinske županije i koji kreiraju i podnesu Fondu prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Opravdani su troškovi izrade glavnog projekta i energetskog certifikata nastali nakon 1. siječnja 2022. godine, a Županija će dodjeljivati do 100%, ali ne više od 1.500 kuna (s PDV-om) za izradu energetskog certifikata i do 100%, ali ne više od 3.500 kuna (s PDV-om) za izradu glavnog projekta.

Županija će dodjeljivati sredstva do njihova iskorištenja ili do kraja 2022. godine, ovisno što nastupi prije, a prijave će se razmatrati prema datumu i vremenu zaprimanja.

Obvezna se dokumentacija dostavlja osobno na adresu Županije ili putem preporučene pošte na istu adresu. 

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na službenoj web stranici Varaždinske županije.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani