Grad Vrbovec nudi poticaje za projektnu dokumentaciju solarne elektrane

poticaji solarne elektrane

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata sunčane elektrane, a cilj je povećanje obnovljivih izvora energije i smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Grada Vrbovca. 

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva potpore do 80% (ne više od 4.000 kuna po prijavi), a opravdani su troškovi nastali tijekom 2022. godine, točnije od 1. siječnja 2022. godine. 

Opravdanim se troškovima smatraju projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu, energetski certifikat i trošak konzultantskih usluga. 

Sva se dokumentacija podnosi elektronskim putem na adresu marijana.jaklinovic@vrbovec.hr, osobno u Pisarnicu ili preporučenom poštom na adresu Grada. 

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstva, a najkasnije do 30. studenog 2022. godine. 

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na službenoj web stranici Grada Vrbovca.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani