Energetske zajednice građana i zajednice OIE

Europska unija (EU) uvela je nove odredbe o uređenju energetskog tržišta i okvirima za nove energetske inicijative pod kojima spadaju “zajednice obnovljivih izvora energije” (ZOIE, eng. REC -Renewable Energy Community) i “energetske zajednice građana”  (EZG, eng. CEC – Citizen Energy Community).

One omogućuju građanima da kolektivno organiziraju svoje sudjelovanje u energetskom sustavu. Ovi koncepti otvaraju put za nove vrste energetskih inicijativa čiji je cilj povećati decentraliziranu proizvodnju i potrošnju obnovljive energije na mjestu proizvodnje (eng. prosumer) kao i posebno osnažiti ostale manje aktere na energetskom tržištu.

Skupina aktivnih kupaca 

Skupina aktivnih kupaca je termin koji se koristi za zajedničke potrošače energije, odnosno odnosi se na obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca u istoj zgradi s više stanova čija je instalacija povezana s proizvodnim pogonom (npr. vlasnici stanova u zgradi koji dijele energiju iz zajednicke solarne elektrane).

Skupinu aktivnih (krajnjih) kupaca čine obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca u istoj zgradi s više stanova i/ili poslovnih prostora. Proizvodni pogon ili postrojenje za skladištenje energije pritom može biti priključen preko:

  • obračunskog mjernog mjesta pojedinog krajnjeg kupca, ili
  • obračunskog mjernog mjesta zajedničke potrošnje, ili
  • posebnog obračunskog mjernog mjesta za proizvodno postrojenje ili skladište energije.

 

Skupina aktivnih kupaca
Skupina aktivnih kupaca

 Energetske zajednice građana

Energetska zajednica građana u zakonu RH je pravna osoba koja se temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju te je pod stvarnom kontrolom članova ili vlasnika udjela koji su fizičke osobe, lokalna tijela, uključujući općine, ili mala poduzeća, a čija je primarna svrha pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima ili vlasnicima udjela ili lokalnim područjima na kojima djeluje, a ne stvaranje financijske dobiti i koji mogu sudjelovati u gotovo svim aktivnostima vezanim uz proizvodnju i korištenje električne energije.

Energetske zajednice mogu investirati i razvijati projekte na pojedinačnim objektima svojih članova te na objektima javnih tijela i površinama u privatnom i javnom vlasništvu.

Energetske zajednice građana su: 

  • subjekti koji obavljaju energetske djelatnosti (proizvodnja, distribucija, opskrba, potrošnja, dijeljenje, skladištenje el.energije, pružanje energetskih usluga itd.);
  • nekomercijalni akteri na tržištu;
  • organizatori zajedničkih akcija građana kako bi omogućili utjecaj na energetski sustav;
  • akteri koji zajednički odabiru novog opskrbljivača (eng. collective switching campaigns), kolektivno ulažu u solarne elektrane, u vlasništvu su tvrtke za opskrbu energijom, distribucijske mreže itd.
ENZ
Energetska zajednica građana

**Agregatore čini grupa tvrtki ili lokalnih institucija koje se udružuju kako bi kupili energiju od jednog ili više decentraliziranih proizvođača u manjim količinama, zadržavajući pritom ekonomske prednosti kupnje većih količina. Osim električne energije, agregatori mogu pružati i razne usluge poput fleksibilnosti.

Uvođenje energetskih zajednica građana omogućit će osnivanje zajednica u mjestima gdje je veća gustoća naseljenosti, gdje postoje potrošači koji su zainteresirani za korištenje električne energije iz obnovljivih izvora ali nemaju prostora i mogućnost za instalaciju vlastitog proizvodnog postrojenja i potrošači koji imaju dovoljno ili višak prostora za instalaciju proizvodnog postrojenja i dovoljno veliku snagu priključka električne energije, ali uz nižu potrošnju električne energije. Osnivanjem EZG omogućilo bi potrošačima koji nemaju prostora za svoja postrojenja korištenje viškova koje proizvode postrojenja drugih članova EZG i tako bi se maksimalno iskorištavao višak proizvedene energije.

Na primjer, dio naselja gdje je na jednu transformatorsku stanicu spojena stambena zgrada s 30-ak stanova, 10-ak obiteljskih kuća i tvrtka s proizvodnom halom. Vlasnici kuća i vlasnik postrojenja imaju „viška“ prostora za instalaciju fotonaponskih elektrana, a vlasnici stanova nemaju mogućnost na svojoj zgradi postaviti elektranu. U tom slučaju vlasnici kuća i vlasnik proizvodnog pogona mogu instalirati proizvodna postrojenja na krovove svojih objekata do maksimalno dozvoljene snage (80% ukupne priključne snage svih brojila), i kroz EZG podijeliti viškove s vlasnicima stanova. Dodatno se omogućava i vlasnicima stanova u stambenoj zgradi, da se udruže i zajedno instaliraju elektranu na krovu svoje zgrade (ako postoje uvjeti) čija snaga može biti do 80% ukupne priključne snage svih brojila.

Zajednice obnovljivih izvora energije

 Zajednica obnovljivih izvora energije obuhvaća i usredotočuje se na širenje i lokalno korištenje svih oblika obnovljivih izvora energije (električne i toplinske energije) dok se EZG usredotočuju na uspostavljanje novog aktera na tržištu električne energije i pružanje širokog spektra aktivnosti i usluga.Općenito, EZG imaju šire djelovanje na tržištu električne energije od ZOIE-a, a mogu uključivati i veće aktere prema zakonima EU-a.

zajednica obnovljivih izvora energije
Zajednica obnovljivih izvora energije

Obje organizacijske vrste omogućuju zajednicama proizvodnju, skladištenje, korištenje, dijeljenje i prodaju energije. To podrazumijeva korištenje javne mreže ili uvođenje vlastite mrežne infrastrukture. Nadalje, obje vrste energetskih zajednica imaju određene specifičnosti, primjerice, uvjete za članstvo u zajednicama.

Općenito, članovi i dioničari energetskih zajednica mogu biti mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne i područne samouprave te fizičke osobe. Sudjelovanje u energetskim zajednicama je otvoreno za sve potrošače, uključujući i one iz ranjivih skupina.

Energetske zajednice građana su pokrivene u Europskoj direktivi o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i Zakonu o tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj, dok su zajednice obnovljivih izvora energije pokrivene Europskom direktivom o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i prijedlogom Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

energetske zajednice građana i zajednice obnovljivih izvora energije
Energetske zajednice građana i zajednice obnovljivih izvora energije

Razlike između energetske zajednice građana i zajednice obnovljivih izvora energije

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani