Pravni oblici

Inicijative građanske energije mogu imati različite pravne oblike:

  • Zadruge
  • Udruge
  • Društva s ograničenom odgovornošću
  • Ostale profitne i neprofitne organizacije

Kako bi mogli poslovati, potreban je pristup povoljnom zakonodavnom okviru za osnivanje energetskih zajednica, ali i potrebnim resursima.

Resursi inicijativa mogu biti: interni kapaciteti i stručnost članova, pristup dodatnim znanjima i poduzetničkim vještinama, pristup tehnologiji i znanjima o pravnim načelima postavljanja specifične tehnologije, pristup sredstvima za pokrivanje troškova organizacije, troškova dokumentacije i generalnih investicijskih troškova, pristup prirodnim resursima, pristup javnim tijelima koja su zadužena za provođenje energetskih aktivnosti, olakšani administrativni postupci i smanjeni troškovi poslovanja.

Značajne promjene koje zahtijeva novi okvir EU-a u odnosu na trenutne regulatorne okvire u zemljama članicama uključuju mogućnost izravne razmjene/trgovine električnom energijom između proizvođača i potrošača u energetskim zajednicama i shemama kolektivne samopotrošnje (na primjer, putem uzajamnog trgovanja), mogućnost dijeljenje putem javne mreže i mogućnost pristupa tržištu novim tržišnim sudionicima.

Razvoj energetskih zajednica građana i zajednica obnovljivih izvora energije započinje uključivanjem u energetske inicijative

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani