Poticaji za solarne elektrane

Na ugradnju solarnih panela na krov obiteljske kuće malo se lakše odlučiti uz poticaje. Poticaje za solarne elektrane uglavnom omogućuju nacionalne i lokalne javne ustanove i institucije, poput gradova, županija te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Za sada jedine nacionalne poticaje omogućuje FZOEU koji javni poziv objavljuje jednom godišnje.

AKTUALNI POTICAJI ZA SOLARNE ELEKTRANE

Grad Vukovar (prijave se zaprimaju do kraja 2023. godine ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa poticanje obnovljivih izvora energije

Varaždinska županija (prijave se zaprimaju do 15. prosinca 2023. ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije

Grad Rijeka (prijave se zaprimaju do 20. listopada 2023.)

Javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Istarska županija (prijave se zaprimaju do 10. studenoga 2023. ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Općina Medulin (prijave se zaprimaju do 1. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području općine Medulin u 2023. godini

Grad Pazin (prijave se zaprimaju do 1. prosinca 2023.)

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području grada Pazina u 2023. godini

Grad Slavonski Brod (prijave se zaprimaju do 18. rujna 2023.)

Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu

Grad Kastav (prijave se zaprimaju najkasnije do 30. studenog 2023. godine ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2023. godini

Istarska županija, Općina Vrsar-Orsera (prijave se zaprimaju najkasnije do 1. studenog 2023. ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

Grad Crikvenica (prijave se zaprimaju najkasnije do 5. rujna 2023.)

Javni natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Crikvenice

Grad Cres (prijave se zaprimaju najkasnije do 15. studenoga 2023. ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) fizičkim osobama – građanima

Općina Omišalj (prijave se zaprimaju najkasnije do 1. listopada 2023. ili do iskorištenja sredstava)

Karlovačka županija, Općina Vojnić (prijave se zaprimaju najkasnije do 14. kolovoza 2023. godine ili do iskorištenja sredstava)

JAVNI POZIV za iskaz interesa i podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje izrade glavnog elektorničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području općine Vojnić u 2023. godini

Grad Makarska (prijave se zaprimaju najkasnije do 1. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za sufinanciranje projekata iz programa poticanja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za 2023.

Grad Labin (prijave se zaprimaju do 1. studenog 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području Grada Labina u 2023. godini

Grad Umag (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije sunčane elektrane za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području Grada Umaga

Grad Prelog (prijave se zaprimaju do iskorištenja previđenih sredstava, a najkasnije do isteka kalendarske godine)

JAVNI POZIV za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2023. godini

Općina Štrigova (prijave se zaprimaju do utroška sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine)

Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana – 2023

Karlovačka županija (prijave se zaprimaju do 31. listopada 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe

Grad Dubrovnik (prijave se zaprimaju do početka listopada 2023.)

Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama

Grad Pula (prijave se zaprimaju do 31. prosinca 2023. ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području Grada Pule

Grad Biograd na Moru

Poziv na iskaz interesa za poticaje za solarne elektrane

Međimurska županija (prijave se zaprimaju do 15. studenog 2023.)

Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini

Grad Opatija (prijave će se zaprimati do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava)

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Grad Vodice (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023.)

Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vodica u 2023. godini

Općina Bol (prijave se zaprimaju do 30. studenog 2023.)

Javni poziv za sufinanciranje sunčane elektrane 2023.

Grad Labin (prijave se zaprimaju do 1. studenog 2023.)

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju el. en. u kućanstvima na području Grada Labina u 2023.

Zagrebačka županija: Potpore za poljoprivredna gospodarstva (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine)

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije poljoprivrednim gospodarstvima

Općina Strahoninec (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.)

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane u kućanstvima

Grad Križevci (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, tj. do 01. rujna 2023.):

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije za sufinanciranje projektne dokumentacije i izgradnju solarne elektrane

Grad Vrbovec (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, tj. do 15. prosinca 2023.):

Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vrbovca u 2023. godini

Općina Omišalj (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 2.10.2023. godine):

Javni poziv za financiranje izrade glavnog projekta za sunčanu elektranu na području Omišlja

Grad Varaždin (prijave se zaprimaju do završetka provedbe projekata po Javnom pozivu EnU-2/21 ili do iskorištenja sredstava):

 Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

 

ZATVORENI POZIVI

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Mjera 1.1., na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. g.

Javni poziv za sufinanciranje sunčanih elektrana u poljoprivredi

Javni natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Koprivničko-križevačke županije

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Zadarske županije za 2023. godinu

Javni poziv za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda za izgradnju fotonaponskih elektrana, elektrana na biomasu i bioplin, postavljanje sustava za skladištenje energije, projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinaciju zaštite na radu

Javni poziv za sufinanciranje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2023. godini

Javni poziv za sufinanciranje OIE u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za sufinanciranje izrade energetskih certifikata za obiteljske kuće Krapinsko-zagorske županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta i energetskog certifikata na području Varaždinske županije

Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vrbovca u 2022. godini

Javni poziv za sufinanciranje solarnih elektrana Grada Varaždina

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti Grada Pula

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2022. godini Općine Bol

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za vlastitu potrošnju u 2022. Istarske županije

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2022. godini.

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima Grada Preloga

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva o iskazu interesa za dobivanje potpora sukladno Programu sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko dalmatinske županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima Grada Ivanić-Grada

 Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju Grada Križevaca

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Zadarske županije za 2022. Godinu.

Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području Slavonskog Broda

JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (EnU-1/22) 

Nagradni natječaj 2030. je DANAS

JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (EnU-2/21)

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Velike Gorice u 2021. Godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, Ivanić-Grad

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU „PROGRAMA SUSTAVNO GOSPODARENJE  ENERGIJOM NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2018-2021.“ ZA 2021. GODINU

Javni natječaj za prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva) za obiteljske kuće na području Zagrebačke županije u 2021. godini 

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (Fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Nagradni natječaj 2030. je DANAS

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani