Poticaji za solarne elektrane

Na ugradnju solarnih panela na krov obiteljske kuće malo se lakše odlučiti uz poticaje. Poticaje za solarne elektrane uglavnom omogućuju nacionalne i lokalne javne ustanove i institucije, poput gradova, županija te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Za sada jedine nacionalne poticaje omogućuje FZOEU koji javni poziv objavljuje jednom godišnje.

AKTUALNI POTICAJI ZA SOLARNE ELEKTRANE

Istarska županija (prijave se zaprimaju do 25. studenog 2022. godine ili do iskorištenja sredstava):

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (prijave se zaprimaju od 15. studenog 2022. od 9 sati do potrošnje predviđenih sredstava):

Javni poziv za sufinanciranje OIE u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (prijave se zaprimaju od 27. listopada 2022. od 9 sati do potrošnje predviđenih sredstava):

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

Splitsko-dalmatinska županija (rok za prijave je 30 dana od datuma objave, 7. rujna 2022.):

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva o iskazu interesa za dobivanje potpora sukladno Programu sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko dalmatinske županije

Grad Labin (rok za prijave je 1. studenog 2022.):

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2022. godini.

Grad Prelog (rok za prijave je 31. prosinca 2022.):

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima Grada Preloga

Zagrebačka županija (Javni poziv otvoren je do 15. studenog 2022., odnosno do utroška proračunskih sredstava):

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini 

 

ZATVORENI POZIVI

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima Grada Ivanić-Grada

 Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju Grada Križevaca

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Zadarske županije za 2022. Godinu.

Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području Slavonskog Broda

JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (EnU-1/22) 

Nagradni natječaj 2030. je DANAS

JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (EnU-2/21)

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Velike Gorice u 2021. Godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, Ivanić-Grad

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU „PROGRAMA SUSTAVNO GOSPODARENJE  ENERGIJOM NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2018-2021.“ ZA 2021. GODINU

Javni natječaj za prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva) za obiteljske kuće na području Zagrebačke županije u 2021. godini 

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (Fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Nagradni natječaj 2030. je DANAS

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani