Poticaji za solarne elektrane

Na ugradnju solarnih panela na krov obiteljske kuće malo se lakše odlučiti uz poticaje. Poticaje za solarne elektrane uglavnom omogućuju nacionalne i lokalne javne ustanove i institucije, poput gradova, županija te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Za sada jedine nacionalne poticaje omogućuje FZOEU koji javni poziv objavljuje jednom godišnje.

AKTUALNI POTICAJI ZA SOLARNE ELEKTRANE

Koprivničko-križevačka županija (prijave se zaprimaju do 5. svibnja 2023.)

Javni natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Koprivničko-križevačke županije

Zadarska županija (prijave se zaprimaju do 15. lipnja 2023.):

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Zadarske županije za 2023. godinu

Grad Križevci (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, tj. do 01. rujna 2023.):

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije za sufinanciranje projektne dokumentacije i izgradnju solarne elektrane

Grad Vrbovec (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, tj. do 15. prosinca 2023.):

Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vrbovca u 2023. godini

Program ruralnog razvoja (prijave se zaprimaju od 6.02.2023. do 4.05.2023.):

Javni poziv za sufinanciranje sunčanih elektrana u poljoprivredi

Općina Omišalj (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 2.10.2023. godine):

Javni poziv za financiranje izrade glavnog projekta za sunčanu elektranu na području Omišlja

Grad Opatija (prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava):

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje sunčanih elektrana na krovove obiteljskih kuća

Grad Varaždin (prijave se zaprimaju do završetka provedbe projekata po Javnom pozivu EnU-2/21 ili do iskorištenja sredstava):

 Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

 

ZATVORENI POZIVI

Javni poziv za sufinanciranje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2023. godini

Javni poziv za sufinanciranje OIE u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za sufinanciranje izrade energetskih certifikata za obiteljske kuće Krapinsko-zagorske županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta i energetskog certifikata na području Varaždinske županije

Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vrbovca u 2022. godini

Javni poziv za sufinanciranje solarnih elektrana Grada Varaždina

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti Grada Pula

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2022. godini Općine Bol

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za vlastitu potrošnju u 2022. Istarske županije

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2022. godini.

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima Grada Preloga

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva o iskazu interesa za dobivanje potpora sukladno Programu sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko dalmatinske županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima Grada Ivanić-Grada

 Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju Grada Križevaca

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Zadarske županije za 2022. Godinu.

Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području Slavonskog Broda

JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (EnU-1/22) 

Nagradni natječaj 2030. je DANAS

JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (EnU-2/21)

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Velike Gorice u 2021. Godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, Ivanić-Grad

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU „PROGRAMA SUSTAVNO GOSPODARENJE  ENERGIJOM NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2018-2021.“ ZA 2021. GODINU

Javni natječaj za prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva) za obiteljske kuće na području Zagrebačke županije u 2021. godini 

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (Fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Nagradni natječaj 2030. je DANAS

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani