Krapinsko-zagorska županija nudi poticaje za energetski certifikat

Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje izrade energetskih certifikata za obiteljske kuće koje se prijave na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prihvatljivi su korisnici fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije i koji kreiraju i podnesu prijavu na Javni poziv FZOEU-a. 

Županija će izradu energetskog certifikata i izvješća sufinancirati do 100%, ali ne više od 2.500 kuna (s PDV-om). Sredstva će se dodjeljivati do njihova iskorištenja ili do kraja 2022. godine, ovisno o tome što nastupi prije.

Prijave se podnose isključivo preporučenom poštom na adresu Županije, a prijave se razmatraju prema datumu i vremenu zaprimanja. 

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na službenoj web stranici Krapinsko-zagorske županije.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani