Općina Omišalj nudi potpuno financiranje glavnog projekta sunčane elektrane

Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Općina Omišalj objavila je Javni poziv za financiranje izrade glavnog projekta za sunčanu elektranu na području Omišlja.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe koje su (su)vlasnici obiteljske kuće i imaju prijavljeno prebivalište te koji nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini. Uvjet prebivališta obvezan je za prijavitelja, no nije obvezan za sve suvlasnike zgrade.

Općina će izradu glavnog projekta financirati u punom iznosu, pod uvjetom da je za isti izdana elektroenergetska suglasnost od strane HEP-a.

Zahtjevi za financiranje izrade glavnog projekta obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih je podnijeti do utroška raspoloživih sredstava, no ne kasnije od 2.10.2023. godine. Zahtjev i prateća dokumentacija šalje se u zatvorenoj omotnici  osobno ili putem pošte na adresu Općine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na službenoj web stranici Općine Omišalj.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani