Grad Labin nudi poticaje za solarne elektrane

Grad Vukovar nudi sufinanciranje obnovljivih izvora energije

13. ožujka 2024. – Grad Labin je objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta te opreme i ugradnje solarne elektrane za kućanstva na području Labina. 

Pravo na bespovratna financijska sredstva imaju fizičke osobe, vlasnici postojećih obiteljskih kuća s prebivalištem na području Labina uz uvjete:

  • da su vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi
  • obiteljska kuća na koju se sufinanciranje odnosi mora biti na području Labina

Iznos bespovratnih financijskih sredstava koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti je do 50% vrijednosti iznosa troška izrade glavnog projekta te opreme i ugradnje solarne elektrane, bez PDV-a, maksimalno do 1.500,00 EUR po korisniku. 

Iznos sufinanciranja odnosi se na troškove izrade glavnog projekta, opreme i ugradnje ili na pojedinačne segmente, samo oprema i ugradnja ukoliko je glavni projekt već izrađen.

Opravdani su troškovi za izradu glavnog projekta, opreme i i ugradnje nastali od 1. srpnja 2023. godine što se dokazuje datumom izdavanja računa.

Ukoliko je korisnik u 2023. godini dobio bespovratnu potporu za trošak izrade glavnog projekta solarne elektrane, u 2024. godini može ostvariti pravo na bespovratnu potporu za opremu i ugradnju.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 1. rujna 2024. godine.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada Labina.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani