Grad Vrbovec nudi sufinanciranje za projektnu dokumentaciju solarne elektrane

Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata sunčane elektrane, a cilj je povećanje obnovljivih izvora energije i smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Grada Vrbovca.

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva potpore do 80% (ne više od 530 EUR po prijavi), a opravdani su troškovi nastali tijekom 2023. godine, točnije od 1. siječnja 2023. godine. Raspoloživa sredstva Grada po Pozivu iznose 20.000,00 EUR.

Opravdanim se troškovima smatraju projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu (spremna za izgradnju elektrane), izvješće energetskog certifikatora i energetski certifikat te trošak konzultantskih usluga.

Sva se dokumentacija podnosi u PDF obliku elektronskim putem na adresu marijana.jaklinovic@vrbovec.hr, osobno u Pisarnicu ili preporučenom poštom na adresu Grada.

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstva, a najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na službenoj web stranici Grada Vrbovca.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani