FZOEU: Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

Prijave za Fond kreću 13. ožujka

Omogućuje i sufinanciranje nove solarne elektrane za obiteljsku kuću oštećenu u potresu.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 28. rujna 2022. otvorio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu.

Sukladno Izmjenama i dopunama ovog Javnog poziva od 26. listopada, podnošenje prijava započinje 9. studenog 2022. od 9:00 sati.

Dodatno, ovim Izmjenama i dopunama definirano je da su troškovi energetske obnove prihvatljivi isključivo pod uvjetom da je provedena obnova obiteljske kuće od potresa. Troškove energetske obnove kuća koje nisu obnovljene od potresa Fond će proglasiti u cijelosti neprihvatljivima, te će njihovo financiranje snositi korisnik sredstava.

Pozivom se dodjeljuju sredstva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

Poziv uključuje aktivnosti:

  1.  Cjelovite energetske obnove koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. (M2.2. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima, M2.3. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode)  i/ili M3 (M3.1. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samoopskrbu), u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu);
  2. Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M.1.1. Toplinska izolacija vanjske ovojnice, M1.2. Zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom).

Fond neće priznavati troškove djelomične provedbe pojedinačnih mjera. Fond neće priznavati troškove provedbe mjera M2. ili M3. ukoliko nije provedena minimalno jedna mjera M1.1.

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima Poziva.

Korisnici ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće oštećene u potresu s prebivalištem na adresi i mjestu kuće. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 eura).

Po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje u iznosu najviše do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše do:

  • 368.000,00 kuna (48.841,99 eura) za mjere energetske obnove;
  • 2.000,00 kuna (265,45 eura) za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna, sveukupno u iznosu do najviše 370.000,00 kuna (49.107,44 eura).

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi:

  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala;
  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme;
  • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv,

i to troškovi nastali nakon objave Poziva.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem
preporučene pošte na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Podnošenje prijave moguće je i osobnom dostavom putem prijamnog ureda na adresi Fonda.

Pročitajte sve informacije o Javnom pozivu za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i krenite s prvim korakom – izradom glavnog projekta solarne elektrane.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani